Zhromaždenie smerujúce k soche sv. Martina     

282
Model návrhu akad. sochára M. Kuzicu

Symbolicky vo štvrtok 11. novembra, keď je v kalendári Martina a všetci nositelia tohto mena oslavujú meniny, sa popoludní na Divadelnom námestí v Martine pred budovou Milenia uskutočnila verejná prezentácia modelu sochy tohto svätca a patróna mesta. Organizátorom podujatia bolo OZ Za sochu sv. Martina, ktorého zástupcovia sa rozhodli takto otvoriť ďalšiu etapu iniciovania vzniku sochy, ktorá by mala obohatiť čo najskôr verejný priestor mesta, centra regiónu Turca a podľa zákona aj centra národnej kultúry Slovákov. Viac Peter Cabadaj, predseda spomenutého občianskeho združenia: „Ako je všeobecne známe, svätý Martin svojím životným príbehom, respektíve legendou symbolizuje hodnoty humanizmu, ľudskej spolupatričnosti a autentickej solidarity. Univerzálne posolstvo muža na bielom koni, ktorý daroval polovicu svojho plášťa žobrákovi, a svätomartinský kult hlboko ovplyvnili európsku civilizáciu, kultúru, umenie… Zásadným spôsobom ovplyvnili a poznačili aj dejinný vývoj metropoly Turca. Veď ako inak možno vysvetliť neodškriepiteľnú historickú skutočnosť, že aj dobový Turčiansky Sv. Martin sa veľkoryso rozdal – Slovensku.“

Ako povedal moderátor podujatia, tajomník rady národnej kultúry v Martine, Igor Válek, uvedené kontexty či súvislosti inšpirovali občianske združenie k vypísaniu finančnej zbierky na postavenie biskupovho pomníka v meste a spomínaný deň môže byť zapísaný veľkými písmenami do moderných dejín mesta. Zástupcovia OZ uviedli, že sa nechcú zmieriť so smutným faktom, že ani po 750 rokoch nemá Martin skulptúru svojho chránenca a hlavne preto sa konala prezentácia modelu návrhu súsošia Plášť sv. Martina. Zhromaždením Martinčanom sa prihovoril primátor mesta Ján Danko, ktorý vyzdvihol potrebu takejto iniciatívy, vyjadril presvedčenie, že daný okamih bude predstavovať začiatok zrodu skutočnej sochy a vyzval Martinčanov aj priaznivcov mesta, aby sa aktívne zapojili do verejnej diskusie o podobe sochy a mieste jej umiestnenia. Peter Cabadaj tiež označil za hlavný cieľ prezentácie zintenzívnenie širokospektrálnej verejnej diskusie o myšlienke postavenia sochy sv. Martina v meste a vyjadril vieru členov združenia, že so svojimi návrhmi čoskoro prídu aj ďalší výtvarní umelci.

Osobne bol na prezentácii prítomný aj autor diela Milan Kuzica, martinský rodák žijúci a pôsobiaci v Prahe, ktorý je medzinárodne uznávaným sochárom, maliarom a dizajnérom. Ten vo svojom príhovore ozrejmil osobné pohnútky a ideové a umelecké východiská modelu sochy. Ten môžu Martinčania a návštevníci vidieť vystavený do konca novembra v prednej časti budovy Milenia v centre mesta a majú možnosť po jeho vzhliadnutí vyjadriť svoje názory na webovej stránke OZ www.socha-martin.sk

Tam nájdu všetky relevantné informácie a tiež aj aktuálne dianie v súvislosti so snahou, aby Martin mal konečne dôstojnú sochu svojho patróna. Skulpúra, ktorá môže mesto pridať na medzinárodnú cestu Via sancti Martiny, čím by sa otvorili ďalšie možnosti cestovnému ruchu aj kultúre v Martine a celom Turci.

Za maketou navrhovanej sochy zľava predseda OZ P. Cabadaj, akad. sochár M. Kuzica a primátor Martina J. Danko