Žime pokojne v čase adventnom…

7001

Dobrý deň, milí čitatelia! Ani sme sa nenazdali a žijeme v adventnom čase. Hoci v inom ako po roky ustáleného “kolobehu” aj teraz sa na Slovensku sa na slávenie Vianoc a narodenie Ježiša Krista pripravujeme mesiac vopred. Počas štyroch adventných nedieľ zapaľujeme sviečky, ktoré symbolizujú očakávaný príchod jezuliatka. Z pohanských zvyklostí ostalo ozdobovanie príbytkov, ale aj – čuduj sa svet! – nakupovanie vianočných darčekov. Neodmysliteľnou súčasťou predvianočných zvykoslovia je potom aj 13. december, sviatok Lucie, patriaci k tzv. Stridžím dňom. Povery hovoria, že treba byť opatrný, pretože strigy môžete stretnúť naozaj. K Stridžím dňom patrí aj 30. november a 4. december, ktorý nás v tomto roku ešte len čaká. Na Ondreja sa veštilo z olova, na svätú Barboru zas vymetalo husacím krídlom z domov zlo. Rodiny postupne upratovali príbytky, vyrábali ozdoby, muži hľadali stromček…

Je v ľudskej povahe, a potom aj v našom ďalšom reálnom konaní, že v akejkoľvek ťažkej situácii hľadáme, nachádzame a potom využívame pozitíva.

Človek mieni, koronavírus mení. Taká je aktuálna parafráza ľudovej múdrosti. Na dvere klope pomaly koniec roka a s ubúdajúcim svitom dní a pribúdajúcimi pracovnými povinnosťami akoby vyvstával aj väčší priestor na trávenie voľného času v neskorých poobedných a potom večerných hodinách. No opatrenia, opäť pribúdajúce s ďalšou vlnou pandémie a stále v tieni ďalších mutácií vírusu, nás stále obmedzujú v možnostiach plnohodnotne navštíviť zaujímavé miesta, výstavy alebo koncerty. Rastie však ponuka online možností ako prežiť voľný časť aj s kultúrou. Dianie v súvislosti s výskytom koronavírusu nás núti reagovať aj obsahom časopisu.

Obmedzili sme spoločenské aj sociálne kontakty často iba na nevyhnutné minimum, vyhýbame sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí. Aj na portáli, v rámci spomínaných redukovaných možností, pracujeme na tom, aby sme získali a vzápätí ponúkli čo najviac informácií o tom, ako kultúrne tráviť čas doma v kruhu blízkych. S dobrou knihou, sledovaním pútavého filmu, počúvaním kvalitnej hudby. Alebo hoci aj tvorbou svojich vlastných literárnych textov.

V súčasnom pandemickom zovretí vírusu svet akoby (konečne?!) spomalil. Pribrzdil svoj miestami až nezmyselne rýchly cval. Či vlastne spomalili ľudia. Spútaní zvonku „reťazami“ karantén a obmedzení si paradoxne uvoľňujeme vnútra. Čistíme povinne nielen povinné rúška z tvárí, ale aj nepovinne (ne)povinné vzťahy a svety. Teda – môžeme. Stačí len prejaviť záujem a mať chuť.

Tak je to. Môžeme spomaliť, pustiť sa do očisty, spozornieť a spájať sa. Vedome a či nevedome. Aj literatúra a jej tvorenie ponúka odjakživa ono spomalenie, čistenie (sa), spozornenie a spájanie. Vedome a či nevedome. Aj v časoch pandemických. Otvorme tú bezodnú (nie však Pandorinu!) truhličku a spomeňme si v tomto zmysle a či v téme aspoň na Boccacciov Dekameron, Márquézovu Lásku v čase cholery a Sto rokov samoty, Borgesove Dejiny večnosti a Knihu z piesku… Alebo hoci na Jarošovu Tisícročnú včelu a viaceré apokryfické prózy Petra Karvaša či Jána Lenča už priamo z našich končín. Alebo aj na zdanlivo „protipolné“ a oslobodzujúce humoresky Ema Bohúňa, Smrekove Písané na sude alebo na srdcia rozochvievajúcu Sládkovičovu poému Marína a Kostrovu báseň Ave Eva… Truhlička je bezodná, navyše koľko ľudí, toľko literárnych chutí. Stačí len záujem a chuť.

Sledovaním nášho časopisu získavate prehľad, informácie smerujúce k tipom na knihy aj k vyššie uvedeným činnostiam a miestam. Nájdete napríklad pohľady na životy a diela spisovateľov a ďalších umelcov, čítanie na pokračovanie, upozorňujeme na aktuálne vydané knihy a či na udalosti minulé, no vzácne a trvalé

Koronavírus rozdeľuje, no literatúra a všetky tvorivé procesy s ňou spojené tiež spájajú. Je dlhodobo nespochybniteľné, že výsadou kvalitnej literatúry z pera dobrých tvorcov je, nateraz bez ďalšej analýzy a či literárno-kritického pohľadu, spájanie prostredníctvom myšlienok a príbehov v textoch. Kvalitné literárne slovo, skrátene povedané, spája. Spája od začiatku svojho vzniku aj náš portál. Stal sa reálnym sprievodcom pre ľudí, ktorí vedia, že kultúra a jej mnohé prejavy sú tou časťou nášho života, bez ktorej by sme boli takpovediac “chudobní duchom”.

Pod hlavičkou portálu nájdete trojicu “odkazov”, už ich pomenovania – Svet literatúry, Pozvánky a súťaže a Vydavateľstvo SSS – nedvojznačne napovedajú o ich obsahu. V “bežiacom” riadku nájdete Aktuality kultúrno-spoločenského diania. Potom nasleduje TOP päťka významných udalostí z tohto spektra života v krajine pod Tatrami. Nasleduje upútavka na aktuálne predávanú tlačenú podobu časopisu Literárny týždenník. Sekcia Kultúra – Umenie – Spoločnosť prináša aktuálne pohľady na uvedené. Každý piatok sa prihováram z tohto miesta, z vydaných kníh budeme ponúkať ukážky, zamýšľate sa Myšlienkou týždňa, súťažiť môžete o knihy v literárnej súťaži

Aj do poslednej časti roka 2021 prijmite úprimné želanie zdravého, šťastného a úspešného prežitia dní. Vitajte a príjemné čítanie! Na monitoroch počítačov, obrazovkách tabletov aj mobilných telefónov… Žime pokojne v čase adventnom, hoci aj pandemickom.

Ilustračné foto a koláž: Redakcia online LT a Pixabay.com