Život ľudí bez domova priblíži výstava Dymová hora

586

Život ľudí bez domova priblíži v hlavnom meste výstava Dymová hora. Autor, český umelec Epos 257, sa inšpiroval už neexistujúcou lokalitou v Prahe, kde žili ľudia bez domova pochádzajúci aj zo Slovenska. Zviditeľňuje tak život marginalizovanej komunity a približuje širší kontext bezdomovectva, jeho príčiny a dôsledky. Reinštaláciu výstavy otvorili vo výstavnej sieni Starej radnice v Bratislave. Agentúru SITA o tom informovala koordinátorka Českého centra Bratislava Anna Sopková.

Projekt Dymová hora nesie názov dnes už neexistujúcej lokality v Prahe, kde ľudia bez domova opaľovali medené drôty, ktoré následne nosili do zberných surovín. Epos 257 bezdomovectvo popisuje formou muzeálnej inštalácie. Vo vitrínach sa však nenachádzajú artefakty z dávnej minulosti či iných kultúr, ale predmety z každodenného života v tejto lokalite. Zbierka je výsledkom niekoľkoročného výskumu a je doplnená aj o osobné príbehy obyvateľov Dymovej hory.

Ako autor uvádza, veľká časť komunity ľudí bez domova, ktorá žila na Dymovej hore, pochádza z východného Slovenska. „Všeobecne sa v Prahe nachádza mnoho ľudí bez domova, ktorí pochádzajú zo Slovenskej republiky. Väčšina je už staršieho či stredného veku a patria k ľuďom, ktorí sú na ulici dlhodobo. Ich status je často hodnotený ako chronický a na ulici tzv. dožívajú. Títo ľudia sú istým spôsobom pozostatkom našej spoločnej československej histórie. Dymová hora prináša skrytý svet a príbehy týchto ľudí. Nielen z tohto dôvodu, ale práve preto som veľmi rád, že si výstava našla svoje pokračovanie v Múzeu mesta Bratislavy,“ podotkol. Múzeum výstavu usporiadalo v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava a ďalšími partnermi.

Extrémna skúsenosť života bez domova, ktorú Epos 257 svojím projektom zviditeľňuje, sa väčšinovej spoločnosti môže zdať vzdialená. Téme nedostupnosti bývania je preto venovaná inštalácia Bývanie je (nám) drahé, ktorá v Múzeu mesta Bratislavy dopĺňa pražskú výstavu. Prostredníctvom údajov z viacerých výskumov nadväzuje na príbeh Dymovej hory a prináša širší pohľad na problematiku bývania v Bratislave. To, že zabezpečiť si základnú potrebu bývania je dnes čoraz náročnejšie, ukazuje inštalácia v koncepcii Miriam Kaniokovej a Sergeja Káru a realizácia grafickej dizajnérky Ľubice Segečovej a architektonického štúdia Plural. Nad výstavou prevzal záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.

Výstava Dymová hora potrvá do 26. apríla.

Ilustračné foto: Večerní Praha