Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu

772

Na jeseň tohto roku si slovenská kultúrna verejnosť pripomenula 100. výročie narodenia spisovateľa, básnika, publicistu, prekladateľa, organizátora spoločenského a kultúrneho života v Austrálii, učiteľa, významného slovenského vlastenca, Pavla Hrtusa Jurinu, rodáka z kysuckého Klokočova (nar. 1. 10. 1919). Na Silvestra si zas pripomenieme jeho 25. výročie skonu v ďalekom Melbourne. Okrem toho sme boli svedkami ďalších okrúhlin – 15. ročníka festivalu duchovnej poézie a prózy Jurinova jeseň v Čadci.

V týchto dňoch sa dostala na pulty kníhkupectiev nová výpravná publikácia autora Pavla Holeštiaka Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu. Bezmála 350 stranová plnofarebná knižka v pevnej väzbe na kriedovom papieri s maľbami výtvarnej legendy Ondreja Zimku, s doposiaľ knižne nepublikovaným Hrtusovým rodostromom či cestopisom Na piaty svetadiel. Literárne zhodnotenie i osvieženie čitatelia nájdu hneď v šiestich doslovoch našich literárnych osobností. Vzácnou súčasťou tejto reprezentatívnej knihy sa stal prierez kompletnej nadčasovej vzácnej tvorby čerpajúcej predovšetkým z jeho jedenástich knižných diel, ktoré vyšli v Austrálii, v Kanade i na Slovensku, hoci väčšinu života Pavol Hrtus Jurina prežil práve na najmenšom kontinente – v Austrálii, z ktorej sa už nikdy fyzicky nevrátil.

Srdcom však zostal v rodnej slovenskej vlasti, takže aj podtitul knižnej novinky nesie nevšedný, ale výstižný názov Exulant, ktorý neodišiel. V knihe Pavol Holeštiak podrobne s odbornou presnosťou spracoval pohnutý život a kompletné dielo P. H. Jurinu, ktorého literárna kritika zaraďuje k slovenskej lyrizovanej próze, slovenskej katolíckej moderne a spolu s vynikajúcim Jozefom Cígerom Hronským aj k najlepším našim prozaikom v slovenskom exilovom svete. Hoci Hrtusove knižné skvosty vychádzali v Austrálii vo veľmi skromnej grafickej úprave i tlačovej kvalite v počte iba 50 kusov. Navonok tvrdý človek, no vo svojom vnútri veľmi citlivý rodený spisovateľ, písal takmer polstoročie nevšedným, vrchárskym štýlom najmä o svojich rodákoch a vlasti. Prečo sa nevrátil po roku 1989 na Slovensko, zostáva záhadou.

Týmto novým, exkluzívnym dielom mu splácajú dlh z jeho rodných Kysúc i z milovaného Slovenska. Citujúc nitrianskeho biskupa Viliama Judáka: „Neskazený svetom sa majster Pavol Hrtus Jurina vracia domov.“