Zlaté medaily srbským spisovateľom blízkym Slovensku Ocenili dvojicu literátov

667
Pohľad na časť ocenených laureátov počas slávnostného večera

Ako sme sa dozvedeli od nášho spolupracovníka v Srbsku, básnika a prekladateľa Martina Prebudilu – člena Spolku slovenských spisovateľov –, pri príležitosti Dňa štátnosti Republiky Srbsko „Sretenje“ prezident tohto štátu Aleksandar Vučić udelil viacero štátnych vyznamenaní, z ktorých dve získali aj srbskí literáti Radomir Andrić a Selimir Radulovićovi. Udeľovanie sa konalo v Prezidentskom dome Republiky Srbsko v Belehrade 15. februára. Andrić a Radulović prebrali Zlaté medaily za výnimočné zásluhy na poli kultúry a literatúry. Donedávna predseda a v súčasnosti čestný predseda Združenia spisovateľov Srbska Radomir Andrić (1944) je známy aj slovenským čitateľom, v roku 2016 Spolok slovenských spisovateľov vydal v preklade do slovenčiny rozsiahly výber z jeho viac ako pol storočnej básnickej tvorby pod názvom Až na jednu vec. Verše známeho srbského básnika a aktuálne riaditeľa Knižnice Matice srbskej v Novom Sade Selimira Radulovića (1953) boli doposiaľ v slovenčine uverejnené časopisecky (Literárny týždenník, Slovenské pohľady) a práve v tomto roku, tiež vďaka SSS, vyjde výber z jeho doterajšej básnickej tvorby.                    Obom laureátom, ktorí už viackrát navštívili aj Slovensko a úzko spolupracujú s našou najstaršou a najpočetnejšou spisovateľskou organizáciu, ako aj jej periodikom, srdečne blahoželáme.

Radomir Andrić pri preberaní významného ocenenia
Selimir Radulović a prezident Aleksandar Vučić

                                                                                    Foto: Milan Panić