Zomrel významný jazykovedec Viliam Mruškovič

897

Ako nás informovala rodina zosnulého, v pondelok 2. marca 2020 ráno zomrel vo veku nedožitých osemdesiatych narodenín po dlhej a vážnej chorobe vynikajúci slovenský jazykovedec, etnolingvista, archivár, pedagóg a prekladateľ Viliam Mruškovič (nar. 13. 7. 1940 v Smoleniciach).

Viliam Mruškovič  po maturite na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu nemeckého a slovenského jazyka na FF UK v Bratislave (1962). Ešte počas štúdia odišiel v roku 1961 do Trstenej na Orave, kde vyučoval cudzie jazyky na jedenásťročnej strednej škole, neskôr na Gymnáziu Martina Hattalu. Najprv len nemčinu, ale neskôr aj angličtinu a španielčinu. V roku 1972 odišiel na žiadosť vedenia Matice slovenskej do Martina, kde vykonával funkciu riaditeľa Literárneho archívu, neskôr vedeckého tajomníka (1973) a od roku 1987 aj správcu MS. Potom pracoval ako archivár v Literárnom archíve MS až do odchodu do dôchodku v roku 2001. Ako erudovaný odborník a výborný pedagóg aj neskôr ako dôchodca (až do roku 2004) vyučoval nemčinu a potom aj španielčinu a taliančinu na Jazykovej škole v Martine. Aktívne a pasívne ovládal niekoľko desiatok európskych jazykov. Preložil niekoľko románov a náročných odborných publikácií. Získal cenu Literárneho fondu za odborný preklad knihy Pablo Picasso (Slovart, Bratislava 1992). Vyšlo mu niekoľko poviedok ako prvoprekladov a je autorom niekoľkých odborných publikácií. Vyvrcholením jeho celoživotného štúdia jazykov a etník Európy je doteraz neprekonaná encyklopédia Európa jazykov a národov na prahu tretieho tisícročia – Europa  linguarum nationumqve.

Je to obsiahla encyklopédia jazykových a národných spoločenstiev Európy a je v slovenskom i v európskom rámci ojedinelým pokusom zmapovať etnolingvistické bohatstvo kontinentu. Dielo je výsledkom niekoľko desaťročí trvajúcej gigantickej práce literárneho vedca a lingvistu, veď len súpis použitej literatúry obsahuje vyše 1400 položiek. Zaujímavý je najmä popis početných menších etnolingvistických spoločenstiev, ktoré významne dotvárajú kultúrnu pluralitu Európy.

Posledná rozlúčka s Viliamom Mruškovičom sa bude konať v piatok 6. 3. 2020 v Martine, meste kde žil a pôsobil dlhé desaťročia, v tamojšom Dome smútku pri Národnom cintoríne. Česť jeho pamiatke.

Foto: archív mesta Martin a redakcie