Zoznam nášho nehmotného kultúrneho dedičstva sa rozšíril

795

Päť nových prvkov pribudlo do národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. O novú aktivitu sa rozšíril aj národný zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. Doklady o zápise nových prvkov odovzdala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo v Divadle SĽUK v Bratislave. 
Súčasťou tohto Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa stalo päť nových prvkov. Vysokohorské nosičstvo (návrh na nomináciu predložilo Občianske združenie Nosičský dom – múzeum vysokohorských nosičov), Sokoliarstvo (predkladateľ Slovenský klub sokoliarov pri SPK), Podpolianske rozkazovačky (spoločná nominácia miest Detva, Hriňová a Národopisnej spoločnosti Slovenska), Rífová píšťala (Spolok pre rozvoj a obnovu techniky, remeselnej výroby a kultúry v spolupráci s Folklórnou skupinou Bukoviny z Brvnišťa) a Slovenský posunkový jazyk (Slovenský zväz nepočujúcich)  Rozšíril sa aj Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku, do ktorého vybrala expertná komisia aktivitu Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni (predkladateľom je rovnomenné občianske združenie). Predkladatelia ocenených prvkov prevzali certifikáty z rúk ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej počas slávnostného večera. Ministerka starostlivosť o nehmotné kultúrne dedičstvo považuje za viac ako aktuálnu tému: „Sama si totiž uvedomujem jedinečnosť a pominuteľnosť týchto vzácnych hodnôt. Aj preto si nesmierne cením každého jednotlivca, komunitu alebo inštitúciu, ktorí prispievajú k ich uchovávaniu a ďalšiemu rozvoju.“ O zápise rozhodujú, pravdaže, odborníci, ako zdôraznila ministerka a zároveň vyhlásila výzvu na predloženie návrhov na zápis nových prvkov do oboch zoznamov. Termín na podávanie nominácií je do 31. marca 2019.                                                                                      Zápis prvkov do národného zoznamu je základnou podmienkou na uchádzanie sa o zápis do svetového Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. V ňom má dnes SR zastúpenie prostredníctvom štyroch národných a dvoch medzinárodných fenoménov. Do zoznamu vlani pribudla Modrotlač v spoločnej nominácii s Rakúskom, Českom, Nemeckom a Maďarskom. Vyvrcholením programu bolo teda odovzdanie certifikátu UNESCO o zápise modrotlače, keď osvedčenie odovzdala generálnej riaditeľke ÚĽUV Dane Kľučárovej pani Gabriele Detschmannová z Rakúskej komisie pre UNESCO, ako zástupkyňa hlavného predkladateľa prvku do UNESCO.                              Pripomeňme, že v zozname UNESCO sú za Slovensko zapísané aj Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2005), Terchovská muzika (2013), Gajdošská kultúra (2015), Horehronský viachlasný spev (2017) a spolu s ČR Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016).

                                                                                      Podľa webovej stránky MK SR                                                                                               Ilustračné foto: Igor Válek