Zrkadlo histórie

24. január

1801 – v Pukanci sa narodil básnik, historik a učiteľ Michal Godra. Autor veršov o významných osobnostiach a tiež veršovanej povesti Vešelíni na Muráni....

23. január

1734 – v Bratislave sa narodil vedec, vynálezca a konštruktér, hudobný skladateľ, dramatik, básnik, medirytec a polytechnik Wolfgang Kempelen. Pre Bratislavský hrad skonštruoval čerpadlo,...

22. január

1402 – kráľ Žigmund udelil Bratislave, Trnave, Šopronu, Trenčínu, Levoči a Bardejovu právo skladu. Cudzí obchodníci sa museli povinne zastaviť, zložiť svoj tovar na...

22. január

1561 – narodil sa anglický filozof Francis Bacon. Zakladateľ empirizmu - zdrojom poznania je len skúsenosť. Napísal napr. Nový organon vedy a predstavu budúcej...

21. január

1832 – zomrel osvietenský básnik a evanj. kňaz Bohuslav Tablic. V nemeckej Jene, kde študoval, založil Societas slavica a neskôr v Kostolných Moravciach založil...

21. január

1793 – v Paríži popravili francúzskeho panovníka z rodu Bourbonovcov Ľudovíta XVI. Kráľom bol od roku 1774. Počas jeho vlády vypukla v roku 1789...

Slovo vedúceho redaktora portálu

Zo stránok Literárneho týždenníka

Nejasný horoskop

Plody slušnosti

Pod hviezdnym nebom…

Myšlienka týždňa

Právo na zdravý život…