Zrkadlo histórie

18. november

1786 – narodil sa nemecký skladateľ Carl Maria von Weber, predstaviteľ raného romantizmu. Ako iný možný dátum narodenia sa uvádza aj 19. november. Dirigent...

17. november

1503 – narodil sa taliansky maliar Bronzino, vl. m. Agnolo di Cosimo. Predstaviteľ manierizmu, dvorný maliar na mediciovskom dvore. Maľoval portréty, svetoznáme sú jeho...

17. november

Štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu Medzinárodný deň študentstva, ktorý vyhlásil Medzinárodný zväz študentstva (1941) na pamiatku fašistického teroru rozpútaného proti českým...

16. november

1786 – zomrel v Debrecíne Štefan Hatvani, maďarský prírodovedec, lekár a polyhistor slovenského pôvodu. Pôsobil v Debrecíne ako profesor kolégia, na ktorom predtým študoval....

16. november

Medzinárodný deň tolerancie – OSN, UNESCO, vyhlásený v roku 1996, od nasledujúceho roka sa oslavuje každoročne. V ten deň v r. 1995 členské štáty...

15. november

Deň väznených spisovateľov (vyhlásený PEN-klubom) 1790 - v Bratislave sa konala korunovácia uhorského kráľa Leopolda II. (1747-1792), syna Márie Terézie a Františka I. Štefana Lotrinského. Ilustračné...

Slovo vedúceho redaktora portálu

Zo stránok Literárneho týždenníka

Myšlienka týždňa